promo

Our product is “solving problem”

สิ่งที่ทางโรงพิมพ์ ปรินท์โอโซน ขายก็คือ การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์ ระยะเวลาในการผลิตที่รวดเร็ว กำหนดส่งที่ตรงเวลา ราคาที่เหมาะสม ไม่ว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่ หรือไม่ต้องการเจอปัญหาเหล่านี้ โรงพิมพ์ ปริ๊นท์โอโซนช่วยท่านได้
Our Professional Teamwork
 • Executive Team

  imageทีมงานบริหาร

  ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์ โรงพิมพ์ มากกว่าสิบปี ที่รู้ และเข้าใจกระบวนการผลิตทั้ง pre-press / press / after press
 • Marketing Team

  image
  ทีมงานการตลาด

  ที่สามารถพูดคุยเรื่องการผลิตได้อย่างลึกซึ้ง ชัดเจน
 • Production Team

  image
  ทีมงานการผลิต

  ที่ไม่รังเกียจที่จะรับฟังความต้องการของลูกค้า
 • Creative Team

  imageทีมออกแบบ

  นักออกแบบมืออาชีพ ออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์
  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
Your printing consult "friend" PDF Print E-mail
ข้อเท็จจริง : มากกว่า 80% ของลูกค้าที่ต้องติดต่อผลิตสิ่งพิมพ์ไม่มีความรู้เรื่องการผลิตสิ่งพิมพ์
มีปัญหาในการสื่อสารกับโรงพิมพ์ เหมือนพูดกันคนละภาษา สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง อยากได้คนแนะนำอย่างเป็นกันเอง
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์ได้จากการทำงานจริง อยากได้คำแนะนำที่ทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต
โรงพิมพ์สมัยเก่ามักจะไม่ค่อยอยากให้ลูกค้ารู้เรื่องการผลิตงานพิมพ์มากนัก ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเรียนรู้ไปกับ
โรงพิมพ์ได้ ในขณะที่เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ พัฒนาไปเรื่อย ๆ คงจะดีถ้าคุณมี “เพื่อน” เป็นโรงพิมพ์
ที่สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้.
 

News

News

Customers

Customers

More Info